Πανεπιστήμιο ‘Γκαμπριέλε Ντ’ Ανούντσι’ Τσιέτι-Πεσκάρα

Italy

‘Gabriele d’Annunzio’ University of Chieti-Pescara


Το Πανεπιστήμιο ‘Γκαμπριέλε Ντ’ Ανούντσιο’ (Gabriele d’Annunzio) , που ιδρύθηκε το 1965 ως μη κρατικό Πανεπιστήμιο – γνωστό και ως ‘Ελεύθερο Πανεπιστήμιο’ (‘Libera Università’), έγινε κρατικό το 1982. Το Πανεπιστήμιο ‘Γκαμπριέλε Ντ’ Ανούντσιο’ περιλαμβάνει δεκατρία τμήματα, πέντε από τα οποία οργανώνονται στο πλαίσιο της Ιατρικής Σχολής και Επιστήμες Υγείας, και δύο στο πλαίσιο της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρήσεων, Νομικών, και Κοινωνιολογικών Επιστημών. Υπάρχουν επίσης βιβλιοθήκες, κέντρα και αρκετές ακαδημαϊκές λέσχες. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει πτυχία, μεταπτυχιακά, και διδακτορικά. Ειδικότερα, το Πανεπιστήμιο προσφέρει μεταπτυχιακά μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων Προγραμμάτων Προχωρημένου Πτυχίου επιπέδου 1 και 2, κολέγια εξειδίκευσης, και μαθήματα εξειδικευμένης κατάρτισης. Τώρα είναι εγγεγραμμένοι περίπου 36.000 φοιτητές στο Πανεπιστήμιο ‘Γκαμπριέλε Ντ’ Ανούντσιο’. Η επιστημονική έρευνα είναι μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες που ακολουθεί το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο είναι συντονιστής και συνεργάτης σε πολλά εθνικά ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Το Πανεπιστήμιο ‘Γκαμπριέλε Ντ’ Ανούντσιο’ έχει δύο πανεπιστημιουπόλεις: το Τσιέττι (Chieti), η έδρα του πανεπιστημίου με τα γραφεία του Πρύτανη και της Γενικής Διεύθυνσης, και η Πεσκάρα. Και οι δύο πανεπιστημιουπόλεις (Τσιέττι και Πεσκάρα) διαθέτουν εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, και εκπαιδευτικά μαθήματα. Μέσα σε ένα αστικό και μητροπολιτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό φιλοξενίας και άνεσης, οι πανεπιστημιουπόλεις προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για να απολαύσετε στον ελεύθερο χρόνο σας οργανώνοντας ψυχαγωγικές, αθλητικές, και πολιτιστικές δραστηριότητες.