Ημέρα: 20 Σεπτεμβρίου 2023

Η τελική διακρατική συνάντηση του έργου SLIDE (ERASMUS+) πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Ιουλίου στην Πάντοβα της Ιταλίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι τελικές εκδόσεις του APP και των κατευθυντήριων γραμμών.Καθώς διανύουμε την τελική ευθεία του έργου μας, σχεδιάστηκαν από κοινού οι επόμενες δράσεις, δηλαδή η πιλοτική εφαρμογή του APP , καθώς και εκδηλώσεις ενίσχυσης του έργου και ορισμένες πτυχές της διάδοσης του έργου.

TPM 5 - Wuppertal

Η 5η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Βούπερταλ της Γερμανίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Wuppertal. Λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις για την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση του έργου, όπως τα τελικά προϊόντα των IO1 (κατευθυντήριες γραμμές) και IO2 (APP). Επίσης, λήφθηκαν αποφάσεις σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή του τελικού προϊόντος και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.