Πανεπιστήμιο του Βούπερταλ

Γερμανία

Το Πανεπιστήμιο του Βούπερταλ ιδρύθηκε το 1972 ως ένα ολοκληρωμένο πανεπιστήμιο. Σήμερα παρουσιάζεται ως ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο με ένα ελκυστικό φάσμα θεμάτων και ένα ενδιαφέρον ερευνητικό φάσμα. Η εκπαίδευση που παρέχει το πανεπιστήμιο επικεντρώνεται σε μαθήματα κατάρτισης δασκάλων, οικονομική επιστήμη, ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων μηχανικής και φυσικών επιστημών, όπως και ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς και τέχνη και σχέδιο που παραδοσιακά εκπροσωπούνται έντονα. Το Πανεπιστήμιο του Βούπερταλ συμμετέχει επί του παρόντος σε διάφορες δράσεις Erasmus+.Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Institut für Bildungsforschung) εντάσσεται στη Σχολή της Εκπαίδευσης, το οποίο ιδρύθηκε το 2010. Η Σχολή Εκπαίδευσης λειτουργεί ως το Κέντρο Εκπαίδευσης των Δασκάλων και Εκπαιδευτικής Έρευνας του Πανεπιστημίου του Βούπερταλ. Τα ερευνητικά πεδία του Ινστιτούτου Ανθρώπινης Ανάπτυξης είναι ποικίλα και καλύπτουν όλες τις πτυχές της εκπαίδευσης: -διδασκαλία (αλληλεπίδραση)
– σχολείο (οργάνωση)
– και κοινωνία (σύστημα) Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο για Εκπαιδευτική Έρευνα έχει θέσει αντίστοιχες ερευνητικές προτεραιότητες. Αυτά επικεντρώνονται αφενός στον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, και αφετέρου στις κοινωνικές ανισότητες στην εκπαιδευτική συμμετοχή.