Οργανισμός σχολείων Αζουρστέλ

Πορτογαλία

Ο Οργανισμός σχολείων Αλιουστρέλ (Agrupamento de Escolas de Aljustrel) βρίσκεται στο δήμο Αλιουστρέλ και η έδρα του είναι το Σχολείο Βασικού κύκλου 2 και 3 Δρ. Μάνουελ ντε Μπρίτο Καμάτσο (Escola Básica 2 e 3 Dr. Manuel de Brito Camacho). Ο Δήμος Αλιουστρέλ βρίσκεται στα νότια της Πορτογαλίας και στο κέντρο της περιοχής Κάτω Αλεντέχο (Baixo Alentejo). Η εκπαιδευτική προσφορά που παρέχεται από τον Οργανισμό σχολείων Αλιουστρέλ περιλαμβάνει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης από την προσχολική ηλικία έως το γυμνάσιο.
Ο Οργανισμός σχολείων Αλιουστρέλ έχει περίπου 115 δασκάλους, 1100 μαθητές, και είναι μέρος της Εκπαιδευτικής Επικράτειας Προτεραιότητας (Εθνικό Εκπαιδευτικό Έργο).
Το σχολικό συμβούλιο έχει ένα στρατηγικό όραμα για να κάνει πιο θετικές αλλαγές, όχι μόνο παρέχοντας κοινωνικοοικονομική, οικογενειακή και ψυχολογική υποστήριξη, εξωσχολικές δραστηριότητες, εναλλακτικά μαθήματα, προγράμματα eTwinning και Erasmus+, αλλά και ενθαρρύνοντας την ένταξη, την επιχειρηματικότητα, τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας, την ενίσχυση της ανάγκης για αλλαγές που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από όλους, σε μια διαδικασία κοινής δομής και επιδίωξης ιδανικών αριστείας της ποιότητας της διδασκαλίας.