ΔΣΕ

Συναντήσης

TPM 1: Διαδυκτιακά

TPM 2: Κιέτι, Ιταλία

TPM 3: Λευκωσία, Κύπρος

TPM 4: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης (LTTA),Αλιούστρελ, Πορτογαλία

TPM 5 – Βούπερταλ, Γερμανία

Τελική διακρατική συνάντηση – Πάντοβα, Ιταλία