ΔΣΕ

Kick-off Meeting

ΔΣΕ 1: Διαδυκτιακά

ΔΣΕ 2: Κιέτι, Ιταλία

ΔΣΕ 3: Λευκωσία, Κύπρος

ΔΣΕ 4: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης (LTTA),Αλιούστρελ, Πορτογαλία